بهینه ساز مصرفگاز

کمبود گاز؛ سناریویی کە هر سالە تکرار می‌شود

کمبود گاز در زمستان و کمبود برق در تابستان یک سناریوی است که تقریبا در چند سال اخیر بە صورت مداوم تکرار می‌شود.

به گزارش دیده بان انرژی و به نقل از ایسنا؛ هر ساله با شروع فصل سرد و آغاز برودت هوا اطلاعیه‌های شرکت گاز مبنی بر رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی و اداری به‌منظور جلوگیری از افت فشار و ناترازی و قطعی گاز صادر می‌شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مشکل تأمین گاز مصرفی برخی شهرها در فصل سرد، مسئولان گاز را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، به گونه‌ای که با وجود تأکیدها و هشدارهای مکرر مسئولان در زمستان هر سال، همچنان شاهد مشکلاتی در این زمینه هستیم.

از آنجایی که مصرف خانگی اولویت نخست مصرف گاز در کشور در چهار گروه خانگی، تجاری، نیروگاه و صنایع است، بنابراین تا حد امکان اجازه بروز مشکل در مورد مصرف خانگی داده نمی‌شود و با عدم مصرف بهینە گاز سە گروە دیگر دچار مشکلات جدی می‌شوند.

امروزە از شیوه‌ مصرف خانگی گرفته تا صنعتی و همچنین تجهیزات و زیرساخت‌هایی که استاندارد نیستند، زمینه‌ساز رشد بی‌رویه‌ مصرف گاز در فصل سرد سال شده است و بە دلیل ناترازی در مصرف و تولید گاز اگر برای این مسئلە به‌صورت فوری و کارآمد چاره‌ای اندیشیده نشود، می‌تواند به بحرانی با عواقب بسیار بدل شود.

با توجە بە اینکە مشکلات حوزە انرژی بر کسی پوشیدە نیست، توجە بە علت‌ها و ریشەیابی و چارەاندیشی برای این مسئلە یک ضرورت بە شمار می‌آید و همانگونە کە قطعی برق در تابستان امسال بخش صنعتی و اداری و حتی خانگی را متوجە عمق و عواقب آن کرد، اگر در زمستان نیز بە بحث مصرف بهینە گاز در همە بخش‌ها مبادرت نشود، شاهد قطعی گاز در بسیاری از بخش‌ها خواهیم بود.

صرفەجویی در مصرف‌ گاز نباید بە بخش تولید و صنعت ضربەای وارد کند

درست است کە تامین گاز برای مشترکان بخش خانگی در اولویت قرار دارد اما بە گفتە معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان صرفەجویی در مصرف گاز طبیعی باید بە گونەای باشد کە بە بخش تولید و صنعت ضربەای وارد نشود.

عبدالله رشیدی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: انرژی‌هایی کە امروزە در اختیار داریم و نعمت‌ها و امکانات موجود همگی متعلق بە آیندگان است و وظیفە تک تک ماست کە در مصرف درست آن‌ها آگاە باشیم.

وی عنوان کرد: با توجە بە محدودیت‌های موجود در بحث مصرف انرژی در وهلە اول وظیفە داریم کە در حوزە انرژی بە شیوەهای مختلف نهایت صرفەجویی را داشتە باشیم.

رشیدی‌پور بیان کرد: اگرچە اولویت ما تامین سوخت در بخش خانگی است؛ اما باید بە گونەای در مصرف گاز طبیعی صرفەجویی کنیم کە بە بخش تولید و صنعت ضربەای وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: صرفەجویی در مصرف منابع انرژی باید نهادینە و بە یک فرهنگ تبدیل شود، لذا این فرهنگ باید از مدارس و دانشگاەها شروع شده و ادارات نیز الگویی برای مردم باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان در پایان سخنان خود بە مصرف بهینە انرژی در بخش اداری تاکید و یادآور شد: براساس مصوبە دولت، ادارات موظف هستند از ابتدای آذر تا پایان اسفند ماە، مصرف گاز خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.

ادارات دولتی نهایت صرفە‌جویی در مصرف گاز را داشتە باشند

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: رعایت دمای ۱٨ درجە سانتی‌گراد در فضاهای اداری، روشن کردن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش کردن آن‌ها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری، خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، استفادە از دستگاەهای گازسوز استاندارد، انجام معاینە فنی و بروزرسانی تمامی موتورخانەها از جملە مصوباتی است کە می‌بایست ادارت تا پایان فصل سرما برای جلوگیری از مصرف ‌بی‌رویە انرژی گاز مدنظر داشتە باشند.

احمد فعلەگری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بە منظور مصرف بهینە و ایمن گاز طبیعی؛ همە وزارتخانەها، سازمان‌ها، موسسەها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها تا پایان سال ۱٤۰۲ موظف بە رعایت کامل موارد بیان شدە هستند.

وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت و نظارت ادارات دولتی بر مصرف بهینە گاز در ابتدا اخطار کتبی برای آن‌ها صادر و در مرحلە بعد گاز آن‌ها قطع می‌شود.

فعلەگری افزود: همچنین کاهش حداقل ۲۰ درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت بە مدت مشابە سال ۱٤۰۱ و خاموش کردن سامانە گرمایشی ساختمان‌های تجاری و ورزشی بعد از ساعت ۱٨؛ از جملە مصوباتی است کە می‌بایست تا پایان فصل سرما از این محدودیت‌ها پیروی کرد.

صرفه‌جویی ۲۲ درصدی با هزینه‌کرد ۷۵ میلیارد ریال

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اعلام کرد که تاکنون با اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه ۵۲۳ مشترک خانگی و تجاری به‌طور میانگین ۲۲ درصد در مصرف گاز این واحدها صرفه‌جویی شده است.

وی افزود: برای اصلاح و بهینه‌سازی این تعداد موتورخانه در استان کردستان تاکنون ۷۵ میلیارد ریال هزینه شده که میانگین صرفه‌جویی ناشی از این اقدام در کل اشتراک‌ها ۲۲ درصد و معادل ۵ میلیون مترمکعب در استان بوده است.

فعلەگری با اشاره به دیگر اقدام‌های این مجموعه همسو با بهینه‌سازی مصرف انرژی، از اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در اداره‌ها و مدارس خبر داد و گفت: آموزش همگانی در دستور کار شرکت گاز است و در همه مقاطع آموزشی دنبال می‌شود، همچنین مصرف گاز صنایع در قالب ماده ۵ قانون هوای پاک، برگزاری دوره‌های ممیزی انرژی و… پیگیری می‌شود.

وی در ادامە یکی از راەهای صرفەجویی در مصرف انرژی را نصب موتورهای هوشمند در موتورخانەها دانست و گفت: موتورهای هوشمند بە صورت کاملا آنلاین تمام مصارف را با توجە بە وضعیت دمای موجود رصد می‌کنند.

فعلەگری نصب بخاری‌های هرمتیک کم مصرف هوشمند با بازدە ٨۵ درصدی با ایمنی بالا را یکی از راەهای کاهش مصرف گاز در فصل سرد دانست و گفت: همچنین بە ادارات توصیە می‌شود در فصل سرد سال برای جلوگیری از مصرف بی‌رویە گاز از انرژی‌های تجدیدپذیر استفادە کنند.

۱.۳ درصد از مشترکان گاز استان کردستان بد مصرف هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامە سخنان خود بە تعرفە گاز بها در استان پرداخت و گفت: تعرفە‌های گاز بها پلەای بودە کە ۱۱ پلە را شامل می‌شود و در حال حاضر ۴۷ درصد از مشترکان گاز استان کم مصرف، ۴۰ درصد از مشترکان مصرف متوسط و ۱.۳ درصد بد مصرف و مابقی پرمصرف هستند.

فعلەگری عنوان کرد: همە تلاش ما این است کە تا پایان فصل سرما جریان گاز را برای تمام واحدها پایدار نگهداریم و ناچار بە اجرای محدودیت‌هایی ابلاغ شدە در این راستا هستیم.

وی با اشارە بە اینکە ۷۷۵ واحد مرغداری فعال در سطح استان کردستان وجود دارد کە از گاز استفاده می‌کنند کە ۵۹۴ مورد آن‌ها دارای سیستم‌های دوگانەسوز و تنها ۶۲ واحد آن از سوخت ذخیرە برخوردار هستند.

گاز رایگان و پاداش صرفه‌جویی در انتظار مشترکان خوش‌مصرف

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامە سخنان خود از پاداش صرفەجویی بە مشترکان خوش مصرف کردستانی خبر داد.

فعلەگری اظهار کرد: مشترکانی که بین ۱۰ تا ۳۵ درصد و در بازه زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند نسبت به دوره مشابه در سال قبل صرفه‌جویی کنند، نه تنها هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، بلکه مبلغی نیز به عنوان پاداش صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد.

وی عنوان کرد: در آیین‌نامه جدید، بحث پاداش خوش‌مصرفی، هم برای بخش خانگی و هم بخش‌های غیرخانگی از جمله صنایع و مشترکان عمده در نظر گرفته شده است.

فعلەگری ادامه‌داد: الگوی مصرف به‌این گونه است که در سه پلکان نخست، مشترکان کم‌مصرف قرار دارند و و در پلکان‌های‌ بعدی به ترتیب، مشترکان با مصرف متوسط، پُرمصرف و بسیار پرمصرف خواهند بود.

به گفته وی؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ دامنه مصرف برای ۱۲ پله اشاره‌ شده ۱۰۰ مترمکعب خواهد بود؛ ضمن آن‌که با وجود افزایش دامنه مصرف، تعرفه‌ها هیچ تغییری نکرده است و همانند سال قبل اعمال می‌شود و فقط در پلکان ۱۱ و ۱۲، به ازای هر مترمکعب ۶ هزار تومان دریافت می‌شود.

مصرف روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب در استان کردستان

وی با اشارە بە اینکە روزانه ۱۱ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف می‌شود، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون متر مکعب گاز در استان کردستان مصرف شدە کە حدود ۴۳ درصد آن مربوط بە مصرف نیروگاە‌ها است.

افزایش ۳ درصدی مصرف گاز در سطح استان کردستان

فعلەگری بیان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون مصرف گاز در سطح استان کردستان ۳ درصد افزایش داشتە کە این افزایش بیشتر در بخش تولید و توسعە بودە است.

افزایش ۱٨.۵۰ درصدی افزایش مصرف گاز در بخش صنعت کردستان

وی افزود: در بخش صنعت نیز نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە حدود ۱٨.۵۰ درصد افزایش مصرف گاز در استان کردستان اتفاق افتادە است.

فعلەگری تصریح کرد: امروزە در بخش عمومی شاهد کاهش مصرف گاز در سطح استان هستیم کە نتیجە کنترل‌ها و اعمال محدودیت‌ها در یک سال اخیر بودە است.

وی عنوان کرد: در طول هشت ماە اخیر سال جاری ۶۵ واحد صنعتی و ۶۷ واحد کشاورزی، یک هزار و ۳۹۴ واحد تجاری، ۱۳ واحد هتل گردشگری، در سطح مدارس بە ۶۶ واحد و ۱۴ هزار و ۱۲۵ مشترک در بخش خانگی اضافە شدە کە در مجموع ۱۶ هزار نفر بە شبکە سراسری گاز کشور متصل شدند.

مصرف ماهیانە گاز استان در فصل سرد بە  ۴۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسد

مدیرعامل شرکت گاز کردستان ادامە داد: مصرف ماهیانە گاز استان کردستان در فصل تابستان حدود ۷۰ تا ٨۰ میلیون متر مکعب بودە کە این میزان در فصل زمستان بە ۴۰۰ میلیون متر مکعب می‌رسد.

فعلەگری بیان کرد: افزایش مصرف ما در فصل زمستان نشان می‌دهد کە مصرف گرمایشی ما کە غالبا در بخش‌های اداری، خانگی و تجاری اتفاق می‌افتد یک مصرف غالب است و سایر بخش‌ها در مصرف گاز تاثیر چندانی ندارد.

مصرف گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد

مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: میزان مصرف گاز طبیعی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید نیروی برق سنندج در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نشانگر افزایش ۱۲ درصدی است.

فعله گری، در مورد اهمیت مصرف گازطبیعی در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج برای تولید برق اظهار کرد: انرژی یکی از مهم‌ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی است و در این میان گاز از جمله مهمترین حامل‌های انرژی است که نه تنها در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارد، بلکه به لحاظ زیست محیطی نیز حائز اهمیت است.

وی افزود: مصرف گازطبیعی علاوه بر مزیت‌های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و افزایش قابلیت اطمینان بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی نسبت به سوخت مایع است، بنابراین هم اکنون بیشترین مصرف سوخت بخش نیروگاهی کشور از گاز طبیعی تامین می‌شود.

فعله‌گری، در مورد مصرف شش ماهه اول سال جاری نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق سنندج عنوان کرد: میزان مصرف در شش ماهه اول سال جاری ۷۴۷ میلیون و  ۲۲۵ هزار و ۲۰۹ متر مکعب بوده در حالیکه این میزان مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱  برابر با ۶۶۹ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۷۰ متر مکعب بوده است.

در حال حاضر استان کردستان با کمبود گاز مواجە نیست

وی اضافە کرد: در استان کردستان باتوجە بە زیرساخت‌های بسیار مناسبی کە در سال‌های گذشتە ایجاد شدە، خوشبختانە جای نگرانی در بحث کمبود و یا قطع گاز در استان وجود ندارد.

وی اضافە کرد: بە جهت پایداری شبکە گاز کشور، استان کردستان همچون سایر استان‌ها وظیفە صرفەجویی و کنترل مصارف استان را برعهدە دارد.

فعلەگری تصریح کرد: بیش از ٨۵ درصد از مناطق مختلف استان کردستان بە وسیلە سیستم مانیتورینگ موجود بە صورت آنلاین رصد و هرگونە مشکلی در حوزە گاز کنترل می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ادامه داد: جدا از مصارف نیروگاەها کە بزرگترین مصرف کنندە گاز در استان است، سایر بخش‌های مصرفی ما وابستگی شدیدی بە سیستم‌های گرمایشی دارند.

بیش از ۹۹ درصد از جمعیت استان کردستان تحت پوشش گاز طبیعی هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گفت: توسعە گازرسانی در سطح استان کردستان در سال‌های اخیر با رشد بسیار شتابانی همراە بودە و تمام مناطق استان را تحت پوشش قرار دادە است.

فعلەگری اظهار کرد: علارغم سختی‌ها و مشقات بسیاری کە در اجرای پروژەهای گازرسانی وجود داشت امروزە بە جرات می‌توان گفت کە بیش از ۹۹.۷ جمعیت استان کردستان در سطح شهرستان‌ها و روستاها تحت پوشش گاز طبیعی سراسری قرار دارند.

فعلەگری بیان کرد: اگرچە گاز بە عنوان یک سیال کە دارای آلایندگی کم‌تر و سازگاری بیشتری با محیط زیست و منابع طبیعی دارد و از افزایش گازهای گلخانەای جلوگیری می‌کند، حائز اهمیت است، اما از طرفی هم می‌تواند تهدیدی باشد برای مواقع بحرانی و موقعیت‌هایی کە مصارف گاز در سطح کشور و استان افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در فصول سرد سال بە جهت مصرف پنج برابری گاز در بخش‌های گرمایشی بە ویژە در بخش خانگی یک شوک سریعی بە تاسیسات گازرسانی و خطوط انتقال پالایشگاهی کشور وارد و یک ناترازی در بحث میزان تولید و مصرف اتفاق می‌افتد.

خلاصە کلام؛ مصرف خارج از قاعدە گاز طبیعی در بخش‌های خانگی و اداری ضربەهای جبران ناپذیری را بە بخش صنعت وارد و سبب کاهش میزان تولید و کوچک‌تر شدن صنایع کشور ولو استان کردستان خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا